خواندن رفتارهای خطر در مغز

خواندن رفتارهای خطر در مغز

منتشر شده توسط - سپتامبر 11, 2018

افراد مضطرب خطرات کمتري دارند ، اين تعجب آور نيست. با این حال، یک گروه از روانشناسان از دانشگاه آلمانی فریدریش شیلر ینا، همراه با همکارانش از ورسبورگ در آلمان و دانشگاه ویکتوریا کانادا موفق به ساختن این فرآیند تصمیم گیری در مغز شده اند، و به آنها امکان پیش بینی رفتار افراد را می

برای نوجوانان زمان خواندن صدای یکدیگر دشوار است

برای نوجوانان زمان خواندن صدای یکدیگر دشوار است

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018

دختر نوجوان شما با یک بچه دیگر در مدرسه در یک بازی فریاد می زند. به نظر می رسد که ممکن است بیش از چیزی ساده شروع شده باشد نمی توانی صدای دیگر را درک کنید. اخیرا منتشر شده در مجله رفتار غیروابسته نشان می دهد که توانایی درک اینکه چه کسی احساس می کند