یک بازی برای بالا بردن خودآگاهی

منتشر شده توسط - آگوست 31, 2023

  کنترل از دور: این بازی خود آگاه بودن را بالا می برد، چرا که بچه ها را ملزم می کند دقت کرده و مطابق دستورالعمل، رفتار بکنند. ابزارهای مورد نیاز: دستگاه کنترل از راه دور نحوه انجام بازی: برای بچه ها توضیح بدهید که شما کنترل از راه دور دارید و این کنترل دکمه