برخورد صحیح با خودارضایی کودکان

منتشر شده توسط - ژانویه 3, 2024

برخورد صحیح با خودارضایی کودکان مسئله ای که بسیاری از والدین با نگرانی در مورد آن به کلینیک مراجعه کرده و گاها با رفتارهای نادرست و قضاوت های اشتباه کودک را دچار مشکلات هیجانی می کنند. فهرست مطالب استمناء یا خود ارضایی چیست؟ استمناء به معنای خود ارضایی برای کسب لذت و خودآرامی است. کودکان

خودارضایی در کودکان| بهترین برخورد+ درمان

منتشر شده توسط - آگوست 11, 2022

بسیاری والدین از خودارضایی در کودکان می ترسند و نگران آن هستند. کودکان همیشه به دنبال کشف و یادگیری هستند این کنجکاوی ابتدا شامل بدن خود و تفاوت های آن با خواهر، برادر و جنس مخالف می باشد. ما به این کار آن ها به چشم جنسی نگاه می کنیم اما باید به یاد داشته