ریشه ی خودخواهی کودک شما و راه حل صحیح آن

منتشر شده توسط - دسامبر 27, 2021

توجه کودکان به خودشان در سنین پایین امری کاملا طبیعی است؛ میزان توجه و تمرکز کودکان بر خودشان، همزمان با بزرگتر شدن آن ها بیش تر از پیش می شود، زیرا کودک در جمع های مختلف حضور پیدا می کند و به خودش شناخت پیدا می کند؛ همچنین برای این که بتواند با جمع ارتباط