خونریزی گوش

خونریزی گوش

منتشر شده توسط - آوریل 21, 2022

خونریزی گوش می تواند ناشی از شرایط مختلفی از جمله ضربه و عفونت باشد. درمان خونریزی در داخل گوش بستگی به علت آن دارد. بررسی اجمالی خونریزی از گوش چرا رخ می دهد؟ خونریزی گوش هر نشانه ای از وجود خون در گوش یا خارج شدن از آن است. این نشانه بسیاری از آسیب ها و شرایط