مهارت خویشتن داری

منتشر شده توسط - جولای 5, 2021

مهارت خویشتن داری، آموزش علمی خویشتن داری به کودکان مهارت خویشتن داری یا مهار نفس یک نوع مهارت اکتسابی می باشد که باعث می شود فرد ارضای خواسته های خودش را تعویق بیندازد و رفتارهای او عجولانه نباشد، مهارت های خویشتن داری باید تقویت شود تا تاثیرات مفیدی بر روی اعتماد به نفس فرد، انعطاف