۷ دلیل که پای خیانت را به زندگی مشترک باز می کند

منتشر شده توسط - فوریه 24, 2021

باید نگذارید خیانت در زندگی مشترک وارد شود. ویلیام گلاسر در مورد زندگی مشترک و عشق می گوید، زوج هایی که زندگی خود را با عشق و علاقه شروع می کنند  باید از آن مراقبت کنند و گرنه از عشق و صمیمیت آن ها کم می شود و با گذشت زمان ممکن است زندگی آن