خصوصیات یک دختر کاریزماتیک

منتشر شده توسط - فوریه 27, 2022

خصوصیات یک دختر کاریزماتیک زمانی که فردی وارد جمع می شود و توجه دیگران را به خود جلب می کند، دیگران دوست دارند با او هم کلام شوند و ناخودآگاه جذب آن فرد شده و با او موافقت می کنند، در آن صورت به آن فرد کاریزماتیک می گوییم. اما باورهای غلط و تبلیغات اشتباه