کویلونیشیا یا ناخن قاشقی

کویلونیشیا یا ناخن قاشقی

منتشر شده توسط - می 31, 2022

کویلونیشیا Koilonychia ناخن های فرورفته است. به جای رشد مستقیم، ناخن های شما مقعر به نظر می رسند، مانند قاشق. در بسیاری از افراد کویلونیشیا نشانه کمبود آهن است. معمولاً با درمان علت زمینه ای می توانید از شر ناخن های قاشقی خلاص شوید. بررسی اجمالی کویلونشیا ناخن های نرمی هستند که در آن فرورفتگی