روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات

روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018

هدف روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی[1] (IRT) عبارت از تجهیز کردن زوجین به ابزارهای ضروری برای برقراری دیالوگ با یکدیگر، با استفاده از روش های سالم و آشکار سازی روابط و مشکلات عاطفی می باشد که در دوران کودکی ایجاد شده است و منجر به ایجاد شرایط فعلی برای آنها گردیده است. این نوع روش