وسواس را با این روش ها از بین ببرید

وسواس را با این روش ها از بین ببرید

منتشر شده توسط - اکتبر 6, 2019

 افرادی که وسواس دارند دارای افکار و تصوراتی هستند که به طور ناخواسته گرفتارش می شوند که تکرار آن باعث می شود که فرد مضطرب و نگران به نظر برسد و اطرافیان او را یک بیمار فرض کنند.   وسواس اطرافیان نقش بسیار مهمی در کم شدن  فرد وسواس دارند که برای درمان آن از