دندان قروچه رنج می برند. آتل تخلیه و نایت گارد چیست

آتل تخلیه و نایت گارد برای درمان دندان قروچه

منتشر شده توسط - فوریه 6, 2023

بسیاری از بیماران کلینیک دندانپزشکی ما حتی بدون اطلاع از دندان قروچه رنج می برند. آتل تخلیه و نایت گارد چیست؟ آنها هنگام خواب دندان های خود را به هم فشار می دهند و با درد فک از خواب بیدار می شوند و کم کم دندان های خود را فرسوده می کنند و نیاز به آتل