تاثیر دوستان در اعتیاد | نقش دوستان در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

منتشر شده توسط - آگوست 22, 2021

تاثیر دوستان در اعتیاد، نقش دوستان در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر تاثیر و نقش دوستان در اعتیاد چیست؟ ممکن است دوستانی معتاد به مواد مخدر داشته باشید یا متوجه شوید که دوستان فرزندتان معتاد هستند، اغلب این دوستان اطرافیان خود را تشویق می کنند تا به سمت مواد مخدر کشیده شوند و آن