سکس چت و رابطه جنسی مجازی از نظر روانشناسان

منتشر شده توسط - ژوئن 27, 2021

سکس چت، رابطه جنسی مجازی شکل دیگری از رابطه جنسی، رابطه جنسی مجازی می باشد که با پیشرفت تکنولوژی رواج بیشتری پیدا کرده است، رابطه جنسی مجازی یا سکس چت شکل های مختلفی دارد و در آن از وسایل مختلف و متفاوتی برای آن استفاده  می شود و علل گرایش به آن بسیار متنوع می