لمس مادران از رشد مغز کمک می گیرد

لمس مادران از رشد مغز کمک می گیرد

منتشر شده توسط - آگوست 13, 2018

حضور مادر ممکن است اثرات فوری و دراز مدت بر روی مغز در حال رشد کودک خود را با تعدیل سیستم سروتونین بگذارد. مطالعات نشان می دهد  مادران موش و توله های آنها در eNeuro منتشر شده است . این تحقیق مکانیسم بالقوه ای را ایجاد می کند که جدا کردن یک کودک از مادرش