خواندن رفتارهای خطر در مغز

خواندن رفتارهای خطر در مغز

منتشر شده توسط - سپتامبر 11, 2018

افراد مضطرب خطرات کمتري دارند ، اين تعجب آور نيست. با این حال، یک گروه از روانشناسان از دانشگاه آلمانی فریدریش شیلر ینا، همراه با همکارانش از ورسبورگ در آلمان و دانشگاه ویکتوریا کانادا موفق به ساختن این فرآیند تصمیم گیری در مغز شده اند، و به آنها امکان پیش بینی رفتار افراد را می