نحوه رفتار با افراد کینه ای | چگونه با این افراد سازگار شویم؟

منتشر شده توسط - فوریه 5, 2022

نحوه رفتار با افراد کینه ای، چگونه با این افراد سازگار شویم؟ با افراد کینه ای چه رفتاری باید داشت؟ افراد کینه ای چه ویژگی هایی دارند؟ افراد کینه ای حافظه بسیار قوی دارند و اصولا رفتارها و گفتارهای دیگران را به خوبی در خاطرشان نگه می دارند. این افراد به شدت تمایل دارند تا