تفاوت بین روانشناس، روانپزشک و روانکاو چیست؟

منتشر شده توسط - آگوست 28, 2022

روانکاوی مؤثرتر از روانشناسی است؟ روانکاوی چیست؟ در این مقاله به تفاوت روانکاو و روانشناس به طور کامل پرداخته شده است. روانپزشک کیست؟ روانپزشک دارای مدرک پزشکی می باشد که به آن ها اجازه می دهد نه تنها بیماری های روانی را تشخیص دهند بلکه دارو نیز تجویز کنند. روانپزشک علاوه بر تشخیص در درمان