بکارگیری روان شناسی سلامت در درمان / محدودیت ها و نگرانی

بکارگیری روان شناسی سلامت در درمان / محدودیت ها و نگرانی

منتشر شده توسط - سپتامبر 6, 2018

روان شناسی سلامت، که همچنین به عنوان روان شناسی پزشکی یا روان شناسی رفتاری هم معروف است، یک شاخه از روان شناسی می باشد که بر روی نحوه تاثیر عوامل زیستی، اجتماعی و روان شناختی بر روی سلامتی و بهزیستی متمرکز می شود. روان شناسان سلامت تلاش دارند تا سلامت کلی فرد را ارتقاء دهند