پیشبرد انسان گرایی در روان شناسی بشر دوستانه

پیشبرد انسان گرایی در روان شناسی بشر دوستانه

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

روان شناسی بشر دوستانه (انسان گرایی) بر اساس این عقیده شکل گرفته است که افراد ذاتاً خوب هستند. این نوع از روان شناسی بیان می دارد که سیرت، ارزش های اخلاقی و نیًت های خوب، نیروهای محرک اخلاق هستند، در حالی که تجارب روان شناختی و اجتماعی مضر، می تواند منجر به انحراف از گرایشات

روش درمانی داده های انسانی HG به چه نحوی کار می کند؟

روش درمانی داده های انسانی HG به چه نحوی کار می کند؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

روش درمان داده های انسانی روش درمان داده های انسانی (HG) یک رهیافت درمانیِ دارای پایه های علمی و در زمینه درمان سلامت روانی می باشد که بیان می کند همه افراد، نیازهای فیزیکی و عاطفی درونی خاصی را به اشتراک می گذارند. در زمانی که این نیاز ها تامین نشوند، ممکن است افراد دچار