روش هکومی یک نوع رهیافت درمانی در روان درمانی تجربی

منتشر شده توسط - سپتامبر 4, 2018

روش هکومی[1] یک نوع رهیافت درمانی در روان درمانی تجربی می باشد که در مراحل درمانی، بر روی بدن فرد متمرکز می شود و توسط ران کورتز[2] معرفی شده است. در این روش آگاهی بدنی با تکنیک های تجربی ادغام می شوند تا رشد و تغییر روان شناختی فرد بهبود یابد. نظریه هکومی بدن را