گشتالت درمانی / روش گاتمن در مورد زوج درمانی

گشتالت درمانی / روش گاتمن در مورد زوج درمانی

منتشر شده توسط - سپتامبر 1, 2018

گشتالت درمانی توسط فریتز پرلز، لائورا پرلز و پائول گودمن[1] در دهه 1940 معرفی شد و یک روش درمانی آزمایشی و بشر دوستانه است که در ابتدا به عنوان یک روش جایگزین برای روانکاوی مرسوم طراحی شده بود. درمانگران روش درمانی گشتالت و درمانجوهای آنها برای افزایش آگاهی، آزادی و خود فرمانی از تکنیک های