آنوریسم شریان مغزی و قلبی

آنوریسم

منتشر شده توسط - می 10, 2022

آنوریسم Aneurysm برآمدگی و ضعف در دیواره شریان است. آنوریسم زمانی ایجاد می شود که یک ناحیه ضعیف در دیواره شریان وجود داشته باشد. آنوریسم های درمان نشده می توانند باز شوند و منجر به خونریزی داخلی شوند. آنها همچنین می توانند لخته های خونی ایجاد کنند که جریان خون را در شریان شما مسدود