زوج درمانی و مشاوره ازدواج

زوج درمانی و مشاوره ازدواج

منتشر شده توسط - سپتامبر 30, 2019

زوج درمانی این شاخه از روان درمانی به کسانی پیشنهاد می شود که در ارتباطشان دچار دلسردی و تنش شده اند، به جدایی فکر می کنند یا تصمیم دارند که صمیمیت و درک متقابلشان را بهتر کنند. در زوج درمانی تمرکز بر روی خود رابطه است، اگر چه هر یک از طرفین باید بر روی