زیبایی ساده کمتر چیزی می باشد که ما به آن توجه می کنیم

زیبایی ساده کمتر چیزی می باشد که ما به آن توجه می کنیم

منتشر شده توسط - آگوست 23, 2018

محققان روانشناسی دانشگاه نیویورک در یک تحلیل جدید نتیجه گرفته اند که زیبایی که مدتها تحت مطالعه فیلسوفان و اخیرا توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفته ساده تر از آنچه می باشد که ما فکر می کنیم. کار آنها، که در مجله جاری زیست شناسی به نظر می رسد ، دیدگاه جدیدی را درباره ارزش