پس از خوردن داغترین فلفل قرمز در جهان، انسان ها سردردهای شدید مانند “رعد و برق” را تجربه می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 28, 2018

شرکت در مسابقه خوردن فلفل قرمز چای ممکن است پیامدهای غیر منتظره ای داشته باشد، پزشکان در مجله BMJ Case Report گزارش داده اند . هشدار آنها پس از خوردن یک “کارولینای یخچال”، داغترین فلفل قرمز در جهان، در مراقبت های اضطراری با سردرد های شدید دردناك به پایان رسید. علائم او بلافاصله پس از