روش جدید ممکن برای جلوگیری از سرطان های مغز ناشناخته در اطفال

روش جدید ممکن برای جلوگیری از سرطان های مغز ناشناخته در اطفال

منتشر شده توسط - سپتامبر 26, 2018

محققان از یک آزمایش مولکولی تجربی در آزمایشات آزمایشگاهی پیش از مواجه استفاده کردند تا بتوانند به طور موثر چندین نوع سرطان مغزی اطفال را کشف کنند و در حال حاضر پیشنهاد پیشرفت درمان را برای آزمایش بالینی در کودکان ارائه می دهند. دانشمندان در موسسه بیماریهای سرطان و بیماریهای خون کودکان سینسیناتی در مجله