سندرم سوزش پا (سندرم گریرسون-گوپالان)

منتشر شده توسط - آوریل 27, 2022

گرما و درد ناشی از سندرم سوزش پا ممکن است در شب شدیدتر شود و نه تنها کف پاها را درگیر کند، بلکه قسمت بالای پا، مچ پا و حتی ساق پا را نیز درگیر کند. بررسی اجمالی سندرم سوزش پا چیست؟ سندرم سوزش پا که به عنوان سندرم گریرسون-گوپالان نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از