سن رابطه عاطفی و جنسی

سن رابطه عاطفی و جنسی

منتشر شده توسط - سپتامبر 26, 2019

سن رابطه عاطفی و جنسی: اخیرا با توجه به پرونده ای اظهار شدکه یک دختر۹تا ۱۴ساله مشغول یک رابطه عاطفی بوده است که در سن۱۴سالگی پی میبرد که پسر به هیچ وجه علاقه ای به او نداشته است. و در آخر به خودکشی با تیغ تصمیم می گیرد. به چه علت سن رابطه عاطفی و