پایان یو یو رژیم غذایی سوئیچ مغزی که کنترل سوزش چربی را کشف می کند

پایان یو یو رژیم غذایی سوئیچ مغزی که کنترل سوزش چربی را کشف می کند

منتشر شده توسط - اکتبر 5, 2018

دانشمندان یک سوئیچ مولکولی در مغز را کشف کرده اند که تنظیم کننده سوزاندن چربی است و می تواند راهی برای کنترل وزن پس از رژیم غذایی باشد. محققان دانشگاه موناش یک سوئیچ مولکولی در مغز را شناسایی کرده اند که به طور بالقوه توانایی بدن انسان برای ذخیره چربی را کنترل می کند، به