سوزن سوزن شدن بدن | نشانه ها | علل و درمان گزگز بدن

منتشر شده توسط - ژانویه 3, 2022

سوزن سوزن شدن بدن، نشانه ها، علل و درمان گزگز بدن به طور معمول زمانی که بدن مخصوصا دست و پاها زمانی طولانی در یک وضعیت جسمانی قرار می گیرد یا زمانی که فشار بر روی دستان زیاد باشد، فرد احساس می کند بدنش سوزن سوزن می شود. توجه داشته باشید که این حالت موقتی