سگها آنچه را که روی صورت شما نوشته شده است را درک می کنند

سگها آنچه را که روی صورت شما نوشته شده است را درک می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 11, 2018

سگ ها قادر به درک احساسات بر روی صورت انسان هستند. به عنوان مثال، اگر یک سگ سر خود را به سمت چپ بچرخاند، می تواند به این منظور باشد که کسی عصبانی، بترسد و یا خوشحال باشد. اگر یک ظاهر شگفت آور در چهره فرد وجود داشته باشد، سگ ها تمایل دارند سر خود