نوجوان در جست وجوی هویت

منتشر شده توسط - سپتامبر 25, 2019

فعالیت بدن آنها به شدت بالا می رود. احساس سردرگمی، ترس و تنهایی بر آنها چیره می شود. دمدمی مزاج، پنهان کار و کج خلق می شوند. احساس می کنید دیگر فرزند خودتان را نمی شناسید. چه بر فرزندتان آمده است؟ پاسخ این سوال بلوغ است. در سال های نوجوانی، افراد تلاش خود را برای