با نوجوان بی نظم و شلخته چگونه برخورد کنم؟

منتشر شده توسط - آگوست 19, 2023

آیا بقیه ی نوجوانان هم بی نظم و شلخته اند؟ باتوجه به خصوصیات دوران رشد و شرایط روانی بلوغ، باید گفت این تنها نوجوان شما نیست که بی نظم و شلخته است. بسیاری از نوجوانان در این سن، بی نظمی افراطی و یا نقطه ی مقابل آن یعنی  وسواس و حساسیت در نظم را نشان