مراحل شناخت همسر در خواستگاری

منتشر شده توسط - فوریه 7, 2021

آیا با مراحل شناخت همسر در خواستگاری آشنایی دارید؟ در جلسه خواستگاری و قبل از ازدواج باید به طور درست و منطقی شناخت کافی از طرف مقابل و خانواده او به دست آورید، این مسئله بسیار مهم می باشد زیرا ازدواج باید با شناخت کامل اتفاق بیفتد. منش، شخصیت خانواده، فرهنگ و ادب، تحصیلات، اقتصاد،