با مردان خسیس چگونه رفتار کنیم؟ روش جدید درمان خساست مردان

منتشر شده توسط - جولای 10, 2023

چه می توانم برای خلاص شدن از شر بدبختی خود و کمی کردن خساست مرد بکنم؟ آیا شوهرم خسیس است، یعنی پایان خطر، و هیچ چیز از دست من بر نمی آید؟ زندگی مشترک پر از تناقضات رفتاری و عدم هماهنگی در افکار و غیره است که همسر یا شوهر یکی از آنها است. بهترین