ترمیم شکست عاطفی چگونه خواهد بود؟

منتشر شده توسط - ژوئن 16, 2021

بسیاری از افراد هستند که درگیر وابستگی های عاطفی می شوند و هنگامی که خودشان را درگیر رابطه می کنند شدیدا وابسته شده و درگیر رابطه احساسی می شوند. هنگامی که رابطه تمام شود، دیگر نمی توانند با یکدیگر در ارتباط باشند در این صورت دچار بیماری های روانی و آشفتگی های روحی و روانی