بی اعتمادی شک و تردید در رابطه شک به همسر

شک و تردید همسرم زندگی را سیاه کرده – نظر دکتر آرامانی

منتشر شده توسط - می 27, 2019
من یک فرد کاملا اعتماد کننده ای می باشم. من در شرایط نرمال تمایل دارم تا اعتمادم را نسبت به سایر افراد گسترش بدهم و از آنها انتظار دارم تا مهربانی متقابل داشته باشند. در صورتی که فرد دیگر اثبات کند که غیرقابل اعتماد می باشد، در آن صورت من سطح اعتمادم نسبت به وی