شیر برای ترک اعتیاد

منتشر شده توسط - سپتامبر 13, 2021

شیر برای ترک اعتیاد مصرف شیر برای ترک اعتیاد توسط برخی از متخصصان و مشاوران توصیه می شود، اما آیا تغذیه بر روی روند ترک اعتیاد تاثیری خواهد گذاشت؟ برای این که روند ترک اعتیاد به درستی پیش برود چه رژیم های غذایی به افراد توصیه می شود؟ آیا این توصیه ها مبنای علمی و