حساسیت به طرد چیست؟ راه های تقویت حس دوست داشته شدن

منتشر شده توسط - سپتامبر 24, 2021

حساسیت به طرد چیست؟راه های تقویت حس دوست داشته شدن حساسیت به طرد چیست و راهکارهای درمانی آن چه چیزی می تواند باشد؟ زندگی گروهی برای انسان ها اهمیت بسیاری دارد به طوری که تمامی افراد از طرد شدن و کنار گذاشته شدن از اجتماع را موضوعی ناخوشایند می دانند و تلاش می کنند از