عادت در روانشناسی چه معنی دارد؟ آیا ترک عادت موجب مرض است؟

منتشر شده توسط - می 12, 2022

عادت به کاهش پاسخ به یک محرک پس از تکرار مکرر گویند. یا همانطور که انجمن روانشناسی آن را تعریف می کند، عادت کردن شامل “عادت کردن به یک موقعیت یا محرک” است و در نتیجه اثربخشی آن کاهش می یابد. به عنوان مثال، یک صدای جدید در محیط شما، مانند آهنگ زنگ جدید، ممکن