سندروم کلاین فلتر چگونه درمان می شود؟

منتشر شده توسط - می 28, 2023

سندروم کلاین فلتر چیست و چه علائمی را به همراه دارد؟ این سندروم مشکل ژنتیکی می باشد و در مردان دیده می شود زمانی که یک کروموزوم x اضافی داشته باشند. این کروموزوم اضافی بر روی عملکرد جسمانی، رشدی، رفتاری و شناختی فرد تاثیر می گذارد و باعث می شود تا آسیب هایی به فرد