آنچه در مورد یائسگی نمی دانیم

منتشر شده توسط - ژانویه 20, 2021

مهم ترین راه برای درک یائسگی این است که یک شبه روی نمی دهد. بدین معنی که برای بیش تر خانم ها، این یک روند تدریجی است که طی چندین سال اتفاق می افتد. یائسگی مرحله ای از زندگی است که قاعدگی حداقل به مدت 12 ماه متوقف می شود، پس از یائسگی زنان قدرت