اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

منتشر شده توسط - جولای 31, 2023

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی چیست؟ اختلال شخصیت اسکیزوتایپی (SPD) یک وضعیت روانی است که در آن فرد در روابط بین فردی و تغییر در الگوهای فکری، ظاهر و رفتار دچار مشکل می شود. علل اختلال شخصیت اسکیزوتایپی علت دقیق PE ناشناخته است. عوامل زیادی ممکن است دخیل باشند: ژنتیکی: به نظر می رسد PE در میان بستگان