کودک سرسخت؛ چگونه با او رفتار کنیم؟

منتشر شده توسط - نوامبر 14, 2023

کودک سرسخت، کودکانی هستند که به سختی از خواسته های خود کوتاه می آیند و نسبت به دستورات و خواسته های والدین یا مربیان خود مقاومت می کنند. این کودکان ممکن است از انجام کارهایی که از آنها خواسته می شود خودداری کنند، یا حتی با والدین یا مربیان خود مخالفت کنند. فهرست مطالب تعریف