چه کسی این خطا را انجام داد؟ مغز علل خطاها را برای سازگاری تشخیص می دهد

چه کسی این خطا را انجام داد؟ مغز علل خطاها را برای سازگاری تشخیص می دهد

منتشر شده توسط - آگوست 29, 2018

تمرین برای بهبود مهارت های حرکتی ضروری است. حتی اگر در ابتدا عملکرد ضعیف داشته باشد، عملکرد ورزشی یک فرد به دلیل کاهش خطاهای حرکتی به دلیل تمرکز مغز از طریق ورزش مکرر بهبود می یابد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که دو نوع خطا وجود دارد: خطاهای موتور ناشی