لرز

منتشر شده توسط - آوریل 29, 2022

لرز روش بدن شما برای افزایش دمای مرکزی است. دمای سرد، ویروس ها، عفونت ها و سایر بیماری ها می توانند باعث ایجاد لرز شوند. وقتی میلرزید، ماهیچه هایتان شل می شوند و منقبض می شوند. این حرکت غیر ارادی بدن شما را گرم می کند. لرز و تب اغلب با هم همراه هستند. اما همه افرادی که تب دارند