هنگامی که یک مخاطب وجود دارد، عملکرد مردم بهبود می یابد

هنگامی که یک مخاطب وجود دارد، عملکرد مردم بهبود می یابد

منتشر شده توسط - سپتامبر 25, 2018

اغلب مردم فکر می کنند که با اجرای نمایش در مقابل دیگران باعث ناراحتی آنها خواهد شد، اما یک مطالعه جدید که توسط یک متخصص مغز و اعصاب دانشگاه جان هاپکینز رهبری می شود، برعکس می شود؛ هنگامی که مردم می دانند که مشاهده می شوند، بخش هایی از مغز که با آگاهی و پاداش