افسردگی پس از جراحی و عمل بینی | تشخیص تا درمان

منتشر شده توسط - آوریل 11, 2021

تشخیص و درمان افسردگی پس از جراحی و عمل بینی بسیار ضروری است. بهبودی پس از عمل جراحی ممکن است زمان بر افسردگی پس از جراحی و عمل بینی | تشخیص تا درمان و ناراحتی و نگرانی به همراه داشته باشد. بسیاری از مردم پس از جراحی امیدوار هستند که به زودی بهبود پیدا می