عنوان فوتبال ممکن است برای بازیکنان زن خطرناک باشد

فوتبال ممکن است برای بازیکنان زن خطرناک باشد

منتشر شده توسط - آگوست 9, 2018

محققان دریافته اند که زنان در بازی فوتبال ممکن است در معرض خطر بیشتری نسبت به همتایان مردقرار بگیرند. با توجه به مطالعه جدید منتشر شده در مجله رادیولوژی ، بازیکنان فوتبال زن نشان تغییرات گسترده تر به بافت مغز پس از تکرار به عنوان « توپ فوتبال» را دریافت کرده اند. فوتبال یکی از